Vé tàu Phú Quốc

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Phú Quốc
Rạch Giá - Phú Quốc - Rạch Giá
2 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Rạch Giá
Cảng Phú Quốc
Chặng RG-PQ
07:20 | 11:00 | 13:45
Chặng PQ-RG
07:30 | 10:30 | 14:15
Người lớn:
340,000đ /vé
6-11 tuổi:
270,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
270,000đ /vé
Vé VIP:
540,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Hà Tiên - Phú Quốc - Hà Tiên
1 giờ 10 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Hà Tiên
Cảng Phú Quốc
Chặng HT-PQ
06:00 | 09:50 | 13:50
Chặng PQ-HT
08:00 | 11:45 | 15:30
Người lớn:
250,000đ /vé
6-11 tuổi:
200,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
200,000đ /vé
Vé VIP:
350,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Cà Mau - Phú Quốc - Cà Mau
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Cà Mau
Cảng Phú Quốc
Chặng CM-PQ
09:00
Chặng PQ-CM
13:30
Người lớn:
472,000đ /vé
6-11 tuổi:
376,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
376,000đ /vé
Vé VIP:
784,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Phú Quốc - Nam Du - Phú Quốc
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Nam Du
Cảng Phú Quốc
Chặng ND-PQ
11:20
Chặng PQ-ND
13:30
Người lớn:
208,000đ /vé
6-11 tuổi:
168,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
168,000đ /vé
Vé VIP:
312,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết

Vé tàu Côn Đảo

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Côn Đảo

Vé tàu Nam Du

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Nam Du

Vé tàu Hòn Sơn

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Hòn Sơn

Vé tàu Vũng Tàu

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Vũng Tàu

Vé tàu Sài Gòn

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Sài Gòn

Vé tàu Cần Giờ

Tổng hợp các chuyến tàu cao tốc Cần Giờ
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Condaolife