Sài Gòn - Cần Giờ - Sài Gòn
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Sài Gòn
Cảng Cần Giờ
Chặng SG-CG
08:00 | 12:00
Chặng CD-SG
10:30 | 14:30
Người lớn:
170,000đ /vé
6-11 tuổi:
80,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
120,000đ /vé
Vé VIP:
Không có
Đặt vé
Xem chi tiết
Cần Giờ - Vũng Tàu - Cần Giờ
30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Vũng Tàu
Cảng Cần Giờ
Chặng VT-CG
10:00 | 14:00
Chặng CG-VT
09:30 | 15:30
Người lớn:
110,000đ /vé
6-11 tuổi:
60,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
80,000đ /vé
Vé VIP:
Không có
Đặt vé
Xem chi tiết

Thông tin vé tàu cao tốc đi Côn Đảo

Lịch trình - Hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Condaolife