Rạch Giá - Hòn Sơn - Rạch Giá
1 giờ 20 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Rạch Giá
Cảng Hòn Sơn
Chặng RG-HS
06:40
Chặng HS-RG
11:10
Người lớn:
170,000đ /vé
6-11 tuổi:
140,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
140,000đ /vé
Vé VIP:
230,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Hòn Sơn - Nam Du - Hòn Sơn
1 giờ
Chạy mỗi ngày
Cảng Hòn Sơn
Cảng Nam Du
Chặng HS-ND
08:10
Chặng ND-HS
10:00
Người lớn:
90,000đ /vé
6-11 tuổi:
70,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
70,000đ /vé
Vé VIP:
150,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết

Thông tin vé tàu cao tốc đi Côn Đảo

Lịch trình - Hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Condaolife