Rạch Giá - Nam Du - Rạch Giá
2 giờ 20 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Rạch Giá
Cảng Nam Du
Chặng RG-ND
06:30
Chặng ND-RG
10:00
Người lớn:
250,000đ /vé
6-11 tuổi:
200,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
200,000đ /vé
Vé VIP:
350,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Hòn Sơn - Nam Du - Hòn Sơn
1 giờ
Chạy mỗi ngày
Cảng Hòn Sơn
Cảng Nam Du
Chặng HS-ND
08:10
Chặng ND-HS
10:00
Người lớn:
90,000đ /vé
6-11 tuổi:
70,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
70,000đ /vé
Vé VIP:
150,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Cà Mau - Nam Du - Cà Mau
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Cà Mau
Cảng Nam Du
Chặng CM-ND
09:00
Chặng ND-CM
15:00
Người lớn:
280,000đ /vé
6-11 tuổi:
224,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
224,000đ /vé
Vé VIP:
488,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Phú Quốc - Nam Du - Phú Quốc
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Nam Du
Cảng Phú Quốc
Chặng ND-PQ
11:20
Chặng PQ-ND
13:30
Người lớn:
208,000đ /vé
6-11 tuổi:
168,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
168,000đ /vé
Vé VIP:
312,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết

Thông tin vé tàu cao tốc đi Côn Đảo

Lịch trình - Hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Condaolife