Rạch Giá - Phú Quốc - Rạch Giá
2 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Rạch Giá
Cảng Phú Quốc
Chặng RG-PQ
07:20 | 11:00 | 13:45
Chặng PQ-RG
07:30 | 10:30 | 14:15
Người lớn:
340,000đ /vé
6-11 tuổi:
270,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
270,000đ /vé
Vé VIP:
540,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Hà Tiên - Phú Quốc - Hà Tiên
1 giờ 10 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Hà Tiên
Cảng Phú Quốc
Chặng HT-PQ
06:00 | 09:50 | 13:50
Chặng PQ-HT
08:00 | 11:45 | 15:30
Người lớn:
250,000đ /vé
6-11 tuổi:
200,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
200,000đ /vé
Vé VIP:
350,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Cà Mau - Phú Quốc - Cà Mau
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Cà Mau
Cảng Phú Quốc
Chặng CM-PQ
09:00
Chặng PQ-CM
13:30
Người lớn:
472,000đ /vé
6-11 tuổi:
376,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
376,000đ /vé
Vé VIP:
784,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết
Phú Quốc - Nam Du - Phú Quốc
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Nam Du
Cảng Phú Quốc
Chặng ND-PQ
11:20
Chặng PQ-ND
13:30
Người lớn:
208,000đ /vé
6-11 tuổi:
168,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
168,000đ /vé
Vé VIP:
312,000đ /vé
Đặt vé
Xem chi tiết

Thông tin vé tàu cao tốc đi Côn Đảo

Lịch trình - Hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Condaolife