Sài Gòn - Vũng Tàu - Sài Gòn
2 giờ
Chạy mỗi ngày
Cảng Sài Gòn
Cảng Vũng Tàu
Chặng SG-VT
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00
Chặng VT-SG
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00
Người lớn:
240,000đ /vé
6-11 tuổi:
120,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
170,000đ /vé
Vé VIP:
Không có
Đặt vé
Xem chi tiết
Sài Gòn - Cần Giờ - Sài Gòn
1 giờ 30 phút
Chạy mỗi ngày
Cảng Sài Gòn
Cảng Cần Giờ
Chặng SG-CG
08:00 | 12:00
Chặng CD-SG
10:30 | 14:30
Người lớn:
170,000đ /vé
6-11 tuổi:
80,000đ /vé
Trên 60 tuổi:
120,000đ /vé
Vé VIP:
Không có
Đặt vé
Xem chi tiết

Thông tin vé tàu cao tốc đi Côn Đảo

Lịch trình - Hướng dẫn đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo
© 2021 - Trang thuộc hệ thống Condaolife